Eric van Oijen

Coördinator

Als coördinator van Kennisnetwerk Bijen en van Stichting Food4Bees zet ik mij in voor de verbetering van de leefomgevin...

Bekijk netwerker >

Aanmelden en bekijken bijvriendelijke initiatieven

> naar initiatievenkaart >

Food4Bees Indexkaart Meten is weten

> naar indexkaart >

Beslis-Boom Tip en hulp bijvriendelijke gebiedsontwikkeling

> naar Beslis-Boom >