Welkom bij
Kennisnetwerk Bijen…

Kennisnetwerk Bijen is een verzameling van personen, instanties, bedrijven, overheden en instellingen die kennis over (wilde) bijen hebben, willen delen en zoeken.

Deze kennis en nuttige informatie wordt hier verzameld, overzichtelijk aangeboden en op toegankelijke wijze beschikbaar gemaakt voor verschillende doelgroepen. Daarnaast genereert Kennisnetwerk Bijen via de Toolbox nieuwe kennis en informatie.

Iedereen kan bijdragen. Iedereen, die kennis of nuttige informatie heeft over bijen en hun leefgebied, kan dit toevoegen aan het Kennisnetwerk Bijen. Via het hoofdstuk Deelnemen kan op een Wikipedia-achtige wijze informatie gedeeld worden. Informatie zoeken en halen is toegankelijk voor iedereen. Om kennis en informatie toe te voegen wordt je verzocht je te registreren en aan te melden.

HELP OOK MEE
HET KENNISNETWERK BIJEN
TE LATEN GROEIEN

Aanmelden en bekijken bijvriendelijke initiatieven

> naar initiatievenkaart >

Food4Bees Indexkaart Meten is weten

> naar indexkaart >

Beslis-Boom Tip en hulp bijvriendelijke gebiedsontwikkeling

> naar Beslis-Boom >