Toolbox

Initiatievenkaart Kennisnetwerk Bijen

Via de initiatievenkaart kunt u bekijken waar bij u in de buurt de leefomgeving van bestuivende insecten wordt verbeterd. Deze tool geeft een duidelijk overzicht van waar er wat gedaan wordt. Ook kunt u deze tool gebruiken om eigen bijvriendelijke initiatieven aan de kaart toe te voegen.

Food4Bees Indexkaart

De waarde van een plant voor bijen wordt in nectar en pollen uitgedrukt van 0 tot 5. Pollen is het stuifmeel en dat is het krachtvoer voor bijen. Wilt u weten welke planten bij-vriendelijk zijn? Kijk dan eens op de Food4Bees indexkaart.

Gemeentelijk Bijenplan

Met het gemeentelijk bijenplan kunt u in kaart brengen welke gebieden potentie hebben om anders te beheren of in te richten ten behoeve van bijen. Middels een stappenplan en een checklist krijgt u daar een helder beeld van. Hierna kunt u voor de inrichting van de gebieden door naar de beslisboom.

Beslisboom Kennisnetwerk Bijen

Wilt u bepaalde gebieden bijvriendelijk gaan inrichten gebruik dan deze Beslisboom voor adviezen en tips op het gebied van de meest geschikte beplanting en bloemen.

Aanmelden en bekijken bijvriendelijke initiatieven

> naar initiatievenkaart >

Food4Bees Indexkaart Meten is weten

> naar indexkaart >

Beslis-Boom Tip en hulp bijvriendelijke gebiedsontwikkeling

> naar Beslis-Boom >