Toolbox beschikbaar voor gemeentelijke bermen

Op het kennisnetwerk bijen is de toolbox uitgebreid met een stappenplan speciaal voor gemeentes. Via dit stappenplan worden bermen en pleisterplaatsen geïdentificeerd die geschikt zijn voor aanleg en beheer gericht op (wilde) bijen. Ga naar het gemeentelijke bijenplan.

Aanmelden en bekijken bijvriendelijke initiatieven

> naar initiatievenkaart >

Food4Bees Indexkaart Meten is weten

> naar indexkaart >

Beslis-Boom Tip en hulp bijvriendelijke gebiedsontwikkeling

> naar Beslis-Boom >