Contact

Graag komt het Kennisnetwerk Bijen met u in contact. Stuur daarvoor bij voorkeur een bericht naar info@kennisnetwerkbijen.nl of gebruik het contactformulier.

  Aanmelden en bekijken bijvriendelijke initiatieven

  > naar initiatievenkaart >

  Food4Bees Indexkaart Meten is weten

  > naar indexkaart >

  Beslis-Boom Tip en hulp bijvriendelijke gebiedsontwikkeling

  > naar Beslis-Boom >