Eric van Oijen

Coördinator

Als coördinator van Kennisnetwerk Bijen en van Stichting Food4Bees zet ik mij in voor de verbetering van de leefomgeving van zowel wilde bijen als honingbijen. Ik ben biologisch imker, bijenteeltleraar en voer natuurprojecten uit op het vlak van beheer, realisatie en onderzoek. Je kunt me benaderen voor alle vragen en verzoeken, als het een relatie heeft met bijen. Waarbij ik de juiste match probeer te maken met de persoon of organisatie die je verder kan helpen.

< terug naar overzicht

Aanmelden en bekijken bijvriendelijke initiatieven

> naar initiatievenkaart >

Food4Bees Indexkaart Meten is weten

> naar indexkaart >

Beslis-Boom Tip en hulp bijvriendelijke gebiedsontwikkeling

> naar Beslis-Boom >