Beslis-Boom

Wil je via het inrichten van een bepaald gebied (van klein tot groot) bijdragen aan een betere leefomgeving voor bijen en andere bestuivende insecten?
Gebruik dan deze Beslisboom waarmee je kunt uitzoeken welke beplanting mogelijk is in een gewenste omgeving.
Vul het stappenplan in met de juiste gegevens en gewenste mogelijkheden en kom tot een lijst met bloemen, planten en/of bomen en heesters die geschikt zijn voor uw omgeving en bijdragen aan een betere leefomgeving voor de bij.

Via de aangegeven link kan dan een factsheet bekeken en gedownload worden met nuttige informatie over de bloem/plant/boom/heester en informatie over het beheren en inrichten.

Abiotische factoren

Type beplanting

Specificeren

Aanmelden en bekijken bijvriendelijke initiatieven

> naar initiatievenkaart >

Food4Bees Indexkaart Meten is weten

> naar indexkaart >

Beslis-Boom Tip en hulp bijvriendelijke gebiedsontwikkeling

> naar Beslis-Boom >