Wilt u zelf ook nuttige en geschikte informatie toevoegen?
Dat kan via onze pagina
Deelnemen. Klik hier.

Kennisnetwerk algemeen

Gemeentelijke toolbox

Wil je als gemeente een plan maken voor de leefomgeving van bijen door bloeiende bermen en pleisterplaatsen te realiseren? De Toolbox helpt je op weg. Het kennisnetwerk bijen kan ondersteunen in het gebruik van de toolbox, neem daarvoor contact op met een netwerker in je gemeente of met de coördinator.

Neem deel aan een kennisrubriek

Welkom kennisnetwerker. Je kunt deelnemen aan een kennisrubriek door een artikel te schrijven of te reageren op een reeds bestaand artikel. Door kennis te delen kunnen we betere verbetermaatregelen treffen voor de bestuivende insecten.

Aanmelden en bekijken bijvriendelijke initiatieven

> naar initiatievenkaart >

Food4Bees Indexkaart Meten is weten

> naar indexkaart >

Beslis-Boom Tip en hulp bijvriendelijke gebiedsontwikkeling

> naar Beslis-Boom >