Toolbox uitgebreid met stappenplan voor gemeentes

Op het kennisnetwerk bijen is de toolbox uitgebreid met een stappenplan speciaal voor gemeentes. Via dit stappenplan worden bermen en pleisterplaatsen geïdentificeerd die geschikt zijn voor aanleg en beheer gericht op (wilde) bijen. Ga naar het gemeentelijke bijenplan.

Kennisnetwerk bijen geopend

Vandaag is de website van kennisnetwerk bijen “open” gegaan. Het netwerk is gericht op de bijen en hun leefomgeving. Het bestaat vooraleerst uit mensen. Een netwerk van mensen, die begaan zijn met de bijen en die kennis over ze hebben. Wat hebben (solitaire en honing) bijen nodig, wat kunnen we voor ze doen en hoe kan dat het beste worden aangepakt. Door kennis te delen leren we sneller. Het netwerk wordt ondersteunt met deze website waarop de kennis beschikbaar wordt gesteld, onder andere met een toolbox.

Aanmelden en bekijken bijvriendelijke initiatieven

> naar initiatievenkaart >

Food4Bees Indexkaart Meten is weten

> naar indexkaart >

Beslis-Boom Tip en hulp bijvriendelijke gebiedsontwikkeling

> naar Beslis-Boom >