Bloeiend Brabant

Tijdens de Future Green City dagen (29 – 31 november 2016) in ’s Hertogenbosch zal er ook aandacht zijn voor bloeiend brabant. Op 30 november wordt een presentatie verzorgt over dit onderwerp. Ecologisch beheerde bermen en pleisterplaatsen bieden veel kansen voor flora en fauna in het algemeen en voor bijen en andere bestuivende insecten in het bijzonder. Met een oppervlakte zo groot als alle natuurgebieden bij elkaar, zijn bermen bij uitstek geschikt om invulling te geven aan biodiversiteit. En het kan een stuk beter dan dat nu het geval is. Waar en hoe kun je daar het beste mee beginnen? Kennisnetwerk Bijen ondersteunt o.a. het maken van concrete uitvoeringsplannen voor bijvriendelijke bermen en pleisterplaatsen in gemeentes. Deze presentatie wijst de weg naar Bloeiend Brabant.

< terug naar agenda

Aanmelden en bekijken bijvriendelijke initiatieven

> naar initiatievenkaart >

Food4Bees Indexkaart Meten is weten

> naar indexkaart >

Beslis-Boom Tip en hulp bijvriendelijke gebiedsontwikkeling

> naar Beslis-Boom >