Bijeenkomst voor data collectie

In deze bijeenkomst op 24 januari 2018 wordt gesproken over of en zo ja hoe betrokken deelnemers\organisatie het kennisnetwerk bijen kunnen inzetten als platform voor data collectie. Meer weten? Neem contact op met de coördinator.

< terug naar agenda

Aanmelden en bekijken bijvriendelijke initiatieven

> naar initiatievenkaart >

Food4Bees Indexkaart Meten is weten

> naar indexkaart >

Beslis-Boom Tip en hulp bijvriendelijke gebiedsontwikkeling

> naar Beslis-Boom >